Sklepy oraz hurtownie w szczególnym stopniu narażone są na kradzieże i włamania na teren obiektu. Poprawnie zainstalowany system monitoringu prewencyjnie odstraszy lub zniechęci osoby postronne do działań szkodliwych. Ponadto w przypadku włamania monitoring posłuży jako dowód i pomoże w identyfikacji sprawcy kradzieży.

Montując kamery przemysłowe w sklepie masz pewność, iż tylko autoryzowany pracownik lub osoby realizujące zaopatrzenie mają dostęp do pomieszczeń magazynu w ciągu dnia. Dodatkowo monitoring w strategicznych punktach, obejmujący obszar asortymentu, pozwoli na kontrole przedmiotów 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

Zwiększona produktywność pracowników

Pracownicy powiększają swoją wydajność wiedząc, że praca którą wykonują jest pod stałym nadzorem. Dzięki monitoringowi istnieje możliwość kontroli sposobu obsługiwania klientów przez pracowników, oraz późniejsza weryfikacja mająca na celu ewentualne podniesienie standardów świadczenia usług.

Monitoring zmniejsza również ryzyko wyłudzeń odszkodowania za skutki niezaistniałych upadków lub poślizgnięć w miejscu pracy. Wszystkie przypadki są monitorowane i pomogą w ewentualnym podważeniu prawdziwości wypadku.